ID bài viết : 00058131 / Sửa lần cuối : 10/12/2018In

BRAVIA TV nào hỗ trợ chia sẻ một chạm?

  Để biết thông tin về mẫu Tivi hỗ trợ tính năng Chia sẻ một chạm, hãy xem danh sách dưới đây.

  • Dòng KDL-W700C
  • Dòng KDL-W705C
  • Dòng KDL-W750C
  • Dòng KDL-W800C
  • Dòng KDL-W820C
  • Dòng KDL-W840C
  • Dòng KDL-W850C
  • Dòng KDL-W950C
  • Dòng KD-X8000C
  • Dòng KD-X8300C
  • Dòng KD-X8500C
  • Dòng KD-X9000C
  • Dòng KD-X9100C
  • Dòng KD-X9300C
  • Dòng KD-X9400C
  • Dòng KDL-W7xxB
  • Dòng KDL-W8xxB
  • Dòng KDL-W950B
  • Dòng KDL-X830B
  • Dòng KD-S9000B
  • Dòng KD-X8000B
  • Dòng KD-X8500B
  • Dòng KD-X9000B
  • Dòng KD-X9500B
  • Dòng KDL-S990A
  • Dòng KDL-W800A *1
  • Dòng KDL-W850A *1
  • Dòng KDL-W900A
  • Dòng KDL-W920A
  • Dòng KDL-W950A
  • Dòng KD-X9000A *1

  *1 Một số mẫu máy trong dòng sản phẩm không hỗ trợ các chức năng một chạm.

  LƯU Ý: Tùy thuộc vào hoàn cảnh sử dụng, video hoặc âm thanh có thể bị gián đoạn hoặc dừng cùng lúc.