ID bài viết : 00143439 / Sửa lần cuối : 12/06/2018In

Cần bao nhiêu không gian xung quanh Tivi để đảm bảo thông gió phù hợp

    Các khe và lỗ trên Tivi được tạo ra để đảm bảo thông gió cần thiết. Để đảm bảo Tivi hoạt động đáng tin cậy và bảo vệ Tivi khỏi bị quá nhiệt, không bịt kín hoặc che đậy các khe và lỗ thông hơi này. Theo nguyên tắc chung, phía sau Tivi phải cách tường 2-6 inch và hai bên của Tivi nên có khoảng 4 inch không gian thông gió.

    CẢNH BÁO: Phần cứng có thể bị hỏng. Không đặt Tivi trong không gian chật hẹp như tủ sách hoặc tủ âm tường, trừ khi đảm bảo thông gió phù hợp.

    QUAN TRỌNG: Tham khảo hướng dẫn sử dụng Tivi để biết thông tin cụ thể hơn.