ID bài viết : 00258393 / Sửa lần cuối : 15/03/2021In

Cách hiển thị hoặc xóa thông tin Dịch vụ dữ liệu mở rộng (XDS) hoặc Phụ đề (CC).

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Tùy thuộc vào mẫu Tivi, nhấn nút DISPLAY hoặc CC trên điều khiển từ xa đi kèm để hiển thị và xóa thông tin XDS và CC khỏi màn hình.

  QUAN TRỌNG:

  • Tivi không thể hiển thị thông tin CC nếu không được nhà cung cấp chương trình cung cấp.
  • Tivi Sony không cung cấp tùy chọn để hiển thị thông tin CC bằng các ngôn ngữ khác nhau.
  • Việc bật tùy chọn CC khi Tivi được đặt thành đầu vào bộ dò sóng sẽ kích hoạt thông tin CC cho tất cả các giắc cắm đầu vào VIDEO.
  • Không thể kích hoạt hoặc tắt XDS khi Tivi được đặt thành đầu vào VIDEO.
  • Tivi được sản xuất trước tháng 7 năm 1993 có thể không có tùy chọn CC.
  • Nếu tùy chọn XDS hoặc CC trên Tivi đã bị tắt, nhưng nó vẫn hiển thị trên màn hình thì thông tin có thể đến từ đầu thu tín hiệu cáp hoặc đầu thu vệ tinh. Trong trường hợp này, cần sử dụng điều khiển từ xa của đầu thu tín hiệu cáp hoặc đầu thu vệ tinh để loại bỏ XDS hoặc CC.

  LƯU Ý: Quy trình cấu hình các tùy chọn XDS và CC khác nhau tùy theo mẫu Tivi. Để biết thông tin dành riêng cho mẫu máy, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng của Tivi.