ID bài viết : 00139357 / Sửa lần cuối : 31/03/2024In

Cách nghe âm thanh Tivi qua loa của đầu thu A/V hoặc loa của hệ thống rạp hát tại nhà

    Lưu ý:
    Để biết thông tin dành cho loại máy cụ thể về các kết nối và cài đặt hệ thống khả thi khác, hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng đi kèm sản phẩm.