ID bài viết : 00171657 / Sửa lần cuối : 20/11/2022In

Cách ghép nối hoặc ghép nối lại điều khiển từ xa không dây hoặc Điều khiển từ xa bằng giọng nói với Google TV™ hoặc Android TV™ của bạn

  Nếu bạn gặp phải sự cố khi dùng điều khiển từ xa không dây hoặc khi dùng nút (MIC) / chức năng điều khiển giọng nói trên Điều khiển từ xa bằng giọng nói, hãy làm theo các bước sau đây để bỏ ghép nối rồi ghép nối lại điều khiển từ xa hoặc thực hiện ghép nối điều khiển từ xa:

  Lưu ý:

  Đối với Google TV hoặc Android TV phát hành từ năm 2016 trở đi

  Nếu bạn đang dùng loại điều khiển từ xa này, hãy làm theo các bước sau đây:

  hình ảnh ví dụ về điều khiển từ xa không dây hoặc điều khiển từ xa bằng giọng nói

  1. Bỏ ghép nối Điều khiển từ xa bằng giọng nói khỏi Tivi:
   Lưu ý: Nếu Tivi của bạn được liệt kê bên dưới, hãy bỏ qua bước này.

   Danh sách mẫu Tivi được hỗ trợ
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Remotes & Accessories (Điều khiển từ xa & Phụ kiện) — Bluetooth Settings (Cài đặt Bluetooth).
    • Chọn Remotes & Accessories (Điều khiển từ xa & Phụ kiện).
    • Chọn Bluetooth settings (Cài đặt Bluetooth).
   4. Kiểm tra để xem thông tin thiết bị (ví dụ: SONY TV RC MIC 001) của điều khiển từ xa có hiển thị hay không.
    • Nếu thông tin thiết bị của điều khiển từ xa không hiển thị, hãy kiểm tra bước 4 sau đây.
    • Nếu thông tin thiết bị của điều khiển từ xa hiển thị, thực hiện các bước sau đây để bỏ ghép nối.
     1. Chọn thông tin thiết bị của điều khiển từ xa.
     2. Chọn Unpair (Bỏ ghép nối).
     3. Chọn OK.
  2. Ghép nối hoặc ghép nối lại Điều khiển từ xa bằng giọng nói với Tivi:
   Lưu ý: Nếu điều khiển từ xa được đăng ký với Tivi khác, hãy tắt Tivi đó và làm theo các bước bên dưới để đăng ký lại điều khiển từ xa của bạn vào Tivi mong muốn.
   1. Mở màn hình Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
   2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Remotes & Accessories (Điều khiển từ xa & Phụ kiện) — Remote control (Điều khiển từ xa) — Activate the MIC button (Kích hoạt nút MIC) hoặc Connect via Bluetooth (Kết nối qua Bluetooth).
    • Chọn Voice Remote Control (Điều khiển từ xa bằng giọng nói) hoặc Remote control (Điều khiển từ xa) — Activate (MIC) button (Kích hoạt nút MIC) hoặc Connect via Bluetooth (Kết nối qua Bluetooth).
    • Chọn BRAVIA Settings (Cài đặt BRAVIA)— Voice Remote Control (Điều khiển từ xa bằng giọng nói).
   3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.
    Lưu ý:
    • Khi quá trình kích hoạt hoàn tất, đèn trên điều khiển từ xa sẽ nhấp nháy.
    • Quá trình ghép nối có thể thất bại nếu mức pin quá thấp. Trong trường hợp này, hãy thay pin mới trước khi ghép nối lại.

  Đối với Android TV ra mắt năm 2015

  Nếu bạn đang dùng loại điều khiển từ xa này, hãy làm theo các bước dưới đây:
  hình ảnh điều khiển cảm ứng từ xa

  1. Bỏ ghép nối Điều khiển từ xa bằng giọng nói (Bảng cảm ứng điều khiển từ xa) khỏi Tivi:
   1. Sử dụng điều khiển từ xa đi kèm, nhấn nút HOME.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Bluetooth setting (Cài đặt Bluetooth) trong danh mục Network & Accessories (Mạng & Phụ kiện).
   4. Chọn Device list (Danh sách thiết bị).
   5. Chọn SONY TV REMOTE 001.
   6. Chọn Unpair (Bỏ ghép nối).
   7. Chọn OK.
  2. Ghép nối hoặc ghép nối lại Điều khiển từ xa bằng giọng nói (Bảng cảm ứng điều khiển từ xa) với Tivi:
   1. Sử dụng điều khiển từ xa đi kèm, nhấn nút HOME.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Touchpad Remote Control settings (Cài đặt Bảng cảm ứng điều khiển từ xa) trong danh mục Network & Accessories (Mạng & Phụ kiện).
   4. Chọn Pair Touchpad Remote Control (Bảng cảm ứng điều khiển từ xa).
   5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.