ID bài viết : 00180367 / Sửa lần cuối : 26/07/2017

Bảng tương thích BRAVIA USB đối với các model 2010

  Các thiết bị USB sau đây được chứng nhận tương thích với ti vi Sony BRAVIA. Bạn có thể xem các tập tin hình ảnh, âm nhạc hoặc video đã lưu trên máy ảnh chụp tĩnh kỹ thuật số Sony, máy quay video hoặc thiết bị lưu trữ USB bằng cách kết nối thiết bị thông qua USB.

  Seri BRAVIA thích hợp: 

  • KDL-EX400/EX500/EX600/HX700/HX800/LX900/NX700/NX800
  • KLV-BX300/BX400/EX300/EX400/EX500/EX600/NX500


   

  Nhắp vào đường liên kết dưới đây để tham khảo nhanh

  1. Máy ảnh kỹ thuật số Sony
  2. Máy quay phim Sony
  3. Thiết bị lưu trữ USB Sony

  Chú ý

  • Các model đã nêu ban đầu được nhận dạng dựa trên thử nghiệm của chúng tôi tại Sony và không đảm bảo hoàn toàn về khả năng tương thích và hoạt động.

  • Không tháo thiết bị USB khi đèn truy cập đang nhấp nháy trên thiết bị USB hoặc đèn chỉ báo hoạt động được hiển thị trên màn hình TV.

  • Khi kết nối máy ảnh kỹ thuật số Sony với TV thông qua một cáp USB, các thiết lập kết nối USB trên máy ảnh của bạn cần được thiết lập về chế độ “Auto” hoặc “Mass Storage”.

  • Các tập tin từ thiết bị USB cần phải tương thích với các định dạng tập tin sau đây.
   - Các hình ảnh tĩnh: định dạng JPEG hoặc định dạng RAW (chỉ được xem trước)
   - Âm nhạc: định dạng MP3
   - Video: định dạng AVCHD, MP4 (AVC) hoặc MPEG1 (không thể phát trong một số trường hợp)

  • Các tập tin video được để trong cấu trúc thư mục sau đây (vị trí phân cấp):
   /AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS
   /PRIVATE/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS
   /MP_ROOT/100ANV01/MAHA0001.MP4

  • Hãy lưu ý rằng chúng tôi không thể bảo hành bất kỳ trường hợp sai lạc/mất dữ liệu mà sự cố của các TV hoặc thiết bị được kết nối nói trên có thể gây ra.

  • Chúng tôi đề nghị sao dự phòng dữ liệu trước khi kết nối các thiết bị.

  Máy ảnh kỹ thuật số Sony

  DSLR-A100

  DSLR-A200

  DSLR-A230

  DSLR-A300

  DSLR-A330

  DSLR-A350

  DSLR-A380

  DSLR-A700

  DSLR-A900

  DSC-G1

  DSC-G3

  DSC-H3

  DSC-H7

  DSC-H9

  DSC-H10

  DSC-H20

  DSC-H50

  DSC-HX1

  DSC-S650

  DSC-S700

  DSC-S730

  DSC-S750

  DSC-S780

  DSC-S800

  DSC-S930

  DSC-S950

  DSC-S980

  DSC-T2

  DSC-T20

  DSC-T70

  DSC-T77

  DSC-T90

  DSC-T100

  DSC-T200

  DSC-T300

  DSC-T500

  DSC-T700

  DSC-T900

  DSC-W30

  DSC-TX1

  DSC-W110

  DSC-W120

  DSC-W130

  DSC-W150

  DSC-W170

  DSC-W180

  DSC-W190

  DSC-W200

  DSC-W220

  DSC-W270

  DSC-W290

  DSC-W300

  DSC-W80

  DSC-W85

  DSC-W90

  DSC-WX1

  Đầu trang

  Máy quay phim Sony

  DCR-DVD610E

  DCR-DVD710E

  DCR-DVD810E

  DCR-DVD910E

  DCR-HC38E

  DCR-HC48E

  DCR-HC82E

  DCR-SR45E

  DCR-SR65E

  DCR-SR85E

  DCR-SR87E

  DCR-SX41E

  HDR-HC3E

  HDR-HC7E

  HDR-CX7E

  HDR-CX12E

  HDR-CX500V

  HDR-CX520V

  HDR-SR8E

  HDR-SR10E

  HDR-SR11E

  HDR-TG1E

  HDR-UX10E

  HDR-UX20E

  HDR-XR100E

  HDR-XR500E

  HDR-XR520E

  MHS-CM1

  MHS-PM1

  NSC-GC1

  Đầu trang

  Thiết bị lưu trữ Sony

  USM256H

  USM512H

  USM1GH

  USM2GH

  USM4GH

  USM8GH

  USM1GJ

  USM2GJ

  USM4GJ

  USM8GJ

  USM1GL

  USM2GL

  USM4GL

  USM8GL

  USM16GL

  USM1GLX

  USM2GLX

  USM4GLX

  USM8GLX

  USM16GLX

  Đầu trang

  Cập nhật lần cuối ngày 03 tháng 06 năm 2010