ID bài viết : 00233062 / Sửa lần cuối : 30/03/2023In

Điện thoại thông minh / Máy tính bảng

  Có vài cách để hiển thị nội dung của thiết bị di động trên màn hình Tivi.
  Tham khảo bài viết Chia sẻ, truyền hoặc hiển thị nội dung hoặc màn hình của một thiết bị di động lên màn hình Tivi để xác định phương pháp có thể sử dụng với mẫu Tivi của bạn.

  Bạn cũng có thể tham khảo các bài viết liên quan đến từng phương pháp được liệt kê dưới đây:

  QUAN TRỌNG: Không phải tất cả Tivi Sony đều được trang bị các tính năng sau đây. Để biết Tivi của bạn có hỗ trợ kết nối hay không, hãy xem các thông số kỹ thuật của Tivi trong Hướng dẫn sử dụng.

  Kết nối không dây

  Kết nối có dây