ID bài viết : 00203222 / Sửa lần cuối : 06/01/2021

Cách kết nối Android TV™ với một mạng ẩn

  Làm theo các bước bên dưới để kết nối Android TV của bạn với mạng 2,4 GHz hoặc 5 GHz ẩn.

  1. Nhấn nút Home trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Network & Internet (Mạng & Internet) — Add new network (Thêm mạng mới). (Android 9.0)
   • Network (Mạng) — Network Setup (Thiết lập mạng) — Expert (Chuyên gia) — Manual entry (Nhập thủ công). (Android 7.0 và Android 8.0)
   • Network (Mạng) — Network Setup (Thiết lập mạng) — Expert (Chuyên gia) — Wi-Fi — Manual entry (Nhập thủ công). (Android 6.0 hoặc cũ hơn)
  4. Nhập tên của mạng Wi-Fi (Lưu ý: Đảm bảo nhập SSID chính xác. Ví dụ: SonyLabUS5GHz)
  5. Chọn Type of security (Kiểu bảo mật): (Ví dụ: WEP, WPA/WPA2 PSK, v.v.)
  6. Nhập mật khẩu mạng.

  *Nhãn hiệu và Biểu tượng của Google LLC và Công ty có liên quan