ID bài viết : 00091340 / Sửa lần cuối : 28/05/2020

Chức năng chia sẻ màn hình không hoạt động.

  Kiểm tra các bước dưới đây nếu bạn không thể sử dụng chức năng chia sẻ màn hình.

  1. Đảm bảo Tivi được cài đặt ở ngõ vào chính xác.

   Để đặt Tivi ở ngõ vào đang được sử dụng, hãy làm theo các bước sau.

   1. Trên điều khiển từ xa của Tivi, hãy nhấn nút Input S_RMb_biểu tượng ngõ vào (Ngõ vào)
   2. Chọn Screen mirroring (Chia sẻ màn hình).

    LƯU Ý: Tivi đợi xác nhận từ thiết bị di động.

   3. Hoàn thành thiết lập trên thiết bị di động tương thích với chức năng chia sẻ màn hình.

    LƯU Ý: Sau đây là ví dụ về cách thiết lập chức năng chia sẻ màn hình của thiết bị di động Xperia. Tham khảo hướng dẫn sử dụng thiết bị di động để biết thêm chi tiết.

    1. Trên thiết bị di động, hãy nhấn Settings (Cài đặt).
    2. Chọn Xperia Connectivity (Kết nối Xperia).
    3. Chọn Screen mirroring (Chia sẻ màn hình).
    4. Chọn Turn on Screen mirroring (Bật chia sẻ màn hình).
     1. Bắt đầu tìm kiếm thiết bị.
     2. Chọn thiết bị (ví dụ: BRAVIA TV).
  2. Cần phải bật cài đặt chia sẻ màn hình của thiết bị di động.

   LƯU Ý:

   • Đảm bảo rằng không có thiết bị không dây nào khác được kết nối với thiết bị di động này trước khi thiết lập tính năng chia sẻ màn hình của Tivi.
   • Một số thiết bị di động không có tính năng chia sẻ màn hình. Để kiểm tra xem thiết bị di động của bạn có tương thích với tính năng chia sẻ màn hình của Miracast hay không, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng của thiết bị di động.
   • BRAVIA TV tương thích với Miracast ĐƯỢC CHỨNG NHẬN Wi-Fi.
   • Cài đặt chia sẻ màn hình có thể khác nhau giữa các thiết bị di động. Để xác định cách bật chức năng chia sẻ màn hình của thiết bị di động, hãy kiểm tra hướng dẫn sử dụng hoặc liên hệ với nhà sản xuất thiết bị di động.
   • Nếu bạn kết nối Tivi với máy tính chạy hệ điều hành Windows 10, cần phải có Windows 10 được cài đặt sẵn. Máy tính Windows 10 được nâng cấp từ phiên bản cũ hơn có thể không tương thích với chức năng chia sẻ màn hình. Để biết chi tiết, hãy liên hệ với nhà sản xuất máy tính.
  3. Khởi động lại thiết bị di động và kiểm tra xem sự cố có được khắc phục hay không. Để biết chi tiết về cách thao tác, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng của thiết bị di động, v.v.

   LƯU Ý: Sau đây là ví dụ về cách thao tác với Xperia.

   1. Nhấn và giữ nút nguồn của thiết bị di động trong vài giây.
   2. Chạm vào Turn off (Tắt).
   3. Nhấn và giữ nút nguồn của thiết bị di động một lần nữa trong vài giây và bật nguồn.
  4. Khởi động lại BRAVIA TV và kiểm tra xem sự cố có được khắc phục không.
   • Tắt nguồn cấp của Tivi và rút dây nguồn (dây điện chính) ra khỏi ổ cắm.
   • Sau khoảng 2 phút, hãy cắm lại dây nguồn (dây điện chính) vào ổ cắm và bật nguồn cấp của Tivi.

    LƯU Ý: Đối với Android TV, bạn cũng có thể khởi động lại Tivi bằng cách nhấn và giữ nút Nguồn trên điều khiển từ xa đi kèm.

  5. Bắt đầu ghép nối thiết bị di động với Tivi.

   LƯU Ý:

   • Tính năng này không yêu cầu phải nhập mật khẩu. Nếu cần phải nhập mật khẩu, hãy tắt chế độ Wi-Fi Direct của thiết bị di động, nếu có.
   • Chọn BRAVIA TV và các thiết bị di động Xperia tương thích với chức năng chia sẻ màn hình bằng công nghệ Miracast. Chức năng chia sẻ màn hình bằng thiết bị di động từ các nhà sản xuất khác không đảm bảo sẽ hoạt động
   • Nếu thiết bị của bạn không hỗ trợ chức năng chia sẻ màn hình, bạn có thể sử dụng chức năng Wi-Fi Direct để hiển thị ảnh hoặc phát video/nhạc được lưu trữ trong thiết bị trên Tivi. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập câu hỏi thường gặp sau: Cách thiết lập và sử dụng tính năng Wi-Fi Direct của Tivi bằng thiết bị hỗ trợ Wi-Fi Direct.
   • Chất lượng video có thể bị suy giảm do các yếu tố gây nhiễu của môi trường.
  6. Đặt Bluetooth settings (Cài đặt Bluetooth) của Android TV sang trạng thái Off (Tắt).

   Hãy làm theo các bước bên dưới để bật Bluetooth setting (Cài đặt Bluetooth) trên Android TV.

   1. Sử dụng điều khiển từ xa đi kèm, nhấn nút HOME.
   2. Cuộn xuống Settings (Cài đặt) và nhấn nút Select (Chọn).
   3. Cuộn xuống NETWORK & ACCESSORIES (MẠNG & PHỤ KIỆN).
   4. Chọn Bluetooth settings (Cài đặt Bluetooth) rồi nhấn nút Select (Chọn).
   5. Chọn Bluetooth On (Bật Bluetooth) rồi nhấn nút Select (Chọn).
   6. Đánh dấu Off (Tắt) rồi nhấn nút Select (Chọn).