ID bài viết : 00228560 / Sửa lần cuối : 11/06/2019In

Âm thanh được phát ra dưới dạng âm thanh 2 kênh Dolby Digital Plus khi tôi phát định dạng tập tin âm nhạc HE-AAC 5.1 kênh

Mức độ âm thanh HE-AAC và Dải động không hoạt động khi sử dụng ứng dụng Media Player, Nhạc, Album hoặc Video.

    Thông số kỹ thuật Mã hóa âm thanh tiên tiến hiệu quả cao (HE-AAC) là công nghệ âm thanh chưa được hỗ trợ đầy đủ trên các mẫu này. Hỗ trợ cho HE-AAC sẽ được bổ sung trong tương lai thông qua các bản cập nhật phần mềm.

    • Mức độ âm thanh HE-AAC và Dải động không hoạt động khi sử dụng ứng dụng Media PlayerNhạcAlbum hoặc Video.