ID bài viết : 00187737 / Sửa lần cuối : 12/02/2023In

Kết nối Bluetooth: Câu hỏi thường gặp dành cho Android TV™/Google TV™ của Sony

  Trang này sẽ giới thiệu Câu hỏi thường gặp về Bluetooth cho Android TV hoặc Google TV của Sony.
  Bấm vào chủ đề để xem các bài viết trợ giúp.


  Thông tin cơ bản

  Để biết thêm về các thông tin dưới đây, hãy tham khảo Hướng dẫn trợ giúp.

  • Cách ghép nối Tivi với một thiết bị Bluetooth
  • Cấu hình Bluetooth được hỗ trợ

  Kết nối với thiết bị âm thanh (Tai nghe, loa và loa Sound Bar)

  Các mẫu máy hỗ trợ Bluetooth A2DP có thể kết nối với thiết bị âm thanh Bluetooth ví dụ như tai nghe hoặc loa.
  Để biết thêm thông tin về tính tương thích, hãy tham khảo bài viết sau đây:

  Để biết thông tin về cách ghép nối với các thiết bị âm thanh Bluetooth, hãy tham khảo các bài viết sau đây:

  Để khắc phục sự cố kết nối Bluetooth, hãy tham khảo bài viết sau đây:


  Kết nối với các thiết bị khác


  Khắc phục sự cố

  Nếu bạn không thể ghép nối hoặc kết nối thiết bị Bluetooth với Tivi, hãy tham khảo bài viết sau đây.

  Nếu bạn gặp sự cố với kết nối Bluetooth thiết bị âm thanh của bạn trên Android TV hoặc Google TV (2017 đến 2021), hãy tham khảo bài viết sau đây.