ID bài viết : 00143684 / Sửa lần cuối : 06/03/2023In

Google TV™ và Android TV™ có hỗ trợ sử dụng các phụ kiện chuột và bàn phím USB hoặc Bluetooth không?

  Mặc dù không có tuyên bố đảm bảo rằng một số thiết bị ngoại vi USB hoặc Bluetooth sẽ hoạt động với Google TV hoặc Android TV của chúng tôi, bạn có thể sử dụng một số phụ kiện bàn phím và chuột. Để biết thông tin về khả năng sử dụng thiết bị của bạn, hãy xem phần dưới đây:

  • Bàn phím và chuột USB:
   Nói chung, Google TV và Android TV của chúng tôi có thể nhận dạng phần lớn phụ kiện bàn phím và chuột USB. Tuy nhiên, một số chức năng có thể không hoạt động như dự kiến ban đầu. Ví dụ: chức năng nhấp chuột trái trên chuột thông thường sẽ hoạt động, nhưng nhấp chuột phải hoặc cố gắng sử dụng con lăn chuột, sẽ không hoạt động.
  • Bàn phím Bluetooth:
   Hiện tại, chúng tôi chưa có bất kỳ bàn phím Bluetooth nào được Sony chính thức kiểm tra và xác nhận là có thể hoạt động. Nhưng nói chung, Google TV và Android TV của chúng tôi có thể nhận dạng phần lớn bàn phím Bluetooth. Tuy nhiên, một số chức năng có thể không hoạt động như dự kiến ban đầu.