ID bài viết : 00188496 / Sửa lần cuối : 23/03/2023In

Cách nghe âm thanh Tivi từ Bravia TV và tai nghe hoặc thiết bị âm thanh cùng một lúc.

  Việc Tivi có thể xuất âm thanh từ loa Tivi và tai nghe hoặc thiết bị âm thanh cùng một lúc hay không và phương pháp thiết lập xuất âm thanh sẽ khác nhau tùy thuộc vào mẫu Tivi. Chọn loại mẫu Tivi của bạn:
  Lưu ý: Để xác minh loại Tivi của bạn, hãy tham khảo bài viết Cách kiểm tra xem BRAVIA TV của bạn có phải Google TV™, Android TV™ hay loại Tivi khác không.

  Các mẫu Google TV và một số mẫu Android TV

  Mẫu Android TV được hỗ trợ: A8H, A9S, A9F, A9G, X9000H, X85G (KJ-43, 49), X85G (55, 65, 75, 85), X95G, X80H, X81H, X85H, X90H, X91H, X95H (49, 85), X95H (55, 65, 75), Z8H, Z9F, Z9G

  Các mẫu Tivi khác

  Để biết thêm thông tin về kết nối, hãy xem bài viết Hướng dẫn kết nối BRAVIA — Tai nghe.