ID bài viết : 00056539 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Thiết bị di động iPhones của Apple có tương thích với tính năng NFC?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Hiện tại thiết bị di động iPhone của Apple và các thiết bị iOS của Applekhác không hỗ trợ tính năng Near Field Communication (NFC).

Nhìn vào logo NFC trên Smartphone hoặc thiết bị di động để chắc rằng nó tương thích với NFC.

 NFC logo


Hiện tại thiết bị di động iPhone của Apple và các thiết bị iOS của Applekhác không hỗ trợ tính năng Near Field Communication (NFC).

Nhìn vào logo NFC trên Smartphone hoặc thiết bị di động để chắc rằng nó tương thích với NFC.

 NFC logo