ID bài viết : 00151631 / Sửa lần cuối : 15/09/2016

Làm thế nào để hiển thị bàn phím trên điện thoại thông minh đã kết nối bằng cách sử dụng ứng dụng Video & TV SideView?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Làm thế nào để hiển thị bàn phím trên điện thoại thông minh đã kết nối bằng cách sử dụng ứng dụng Video & TV SideView?

Thực hiện các bước sau:

  1. Sử dụng điện thoại thông minh của bạn, truy cập vào ứng dụng Video & TV SideView.
  2. Chọn Remote.
  3. Chọn biểu tượng phần mềm bàn phím ở góc trên bên phải của màn hình Remote.