ID bài viết : 00188560 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Thông tin về cách kết nối tai nghe.

    Có thể kết nối tai nghe có dây với Tivi chỉ có ngõ cắm tai nghe tích hợp. Nếu Tivi có ngõ cắm tai nghe, bạn có thể kết nối một cặp tai nghe có dây vào ngõ cắm tai nghe để tắt loa của Tivi và nghe âm thanh qua tai nghe.

    Nếu Tivi không có ngõ cắm tai nghe tích hợp nhưng có ngõ ra âm thanh composite thì bạn có thể kết nối bộ truyền tín hiệu để sử dụng với tai nghe không dây. Ảnh

    Hoặc bạn có thể kết nối bộ thu stereo có ngõ cắm tai nghe tích hợp với các ngõ ra âm thanh composite; sau đó, kết nối cặp tai nghe có dây với ngõ cắm tai nghe trên bộ thu stereo.

    QUAN TRỌNG: Khi kết nối bộ thu stereo hoặc bộ truyền tín hiệu cho tai nghe không dây với các ngõ ra âm thanh composite trên Tivi, có thể cần phải tắt loa Tivi. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng Tivi.