ID bài viết : 00132028 / Sửa lần cuối : 19/06/2018

Tính năng Refresh Internet Content bị lỗi.

    Tính năng Refresh Internet Content  bị lỗi.

    Refresh Internet Content có thể xảy ra lỗi khi Tivi không được kết nối với internet.

    Để giải quyết vấn đề này, vui lòng kiểm tra thiết lập mạng:
    Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa và chọn Select SettingsNetworkNetwork Set-upView Network Status.

    Nếu tình trạng mạng không kết nối được, sau đó hãy thực hiện kết nối thủ công Tivi với mạng đúng cách.