ID bài viết : 00140701 / Sửa lần cuối : 22/01/2019

Không thể thực hiện cuộc gọi Skype sau khi tắt nguồn hoặc sau khi tháo dây nguồn của TV.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Không thể thực hiện cuộc gọi Skype sau khi tắt nguồn hoặc sau khi tháo dây nguồn của TV.

Đó là hoạt động bình thường của TV, bạn không thể thực hiện cuộc gọi Skype ngay lập tức sau khi tắt máy hoặc sau khi tháo dây nguồn của TV. Để giải quyết điều này, vui lòng chờ 10 phút trước khi thực hiện cuộc gọi một lần nữa.