ID bài viết : S500060749 / Sửa lần cuối : 28/04/2011

Các thiết bị lưu trữ USB nào được khuyến nghị để có thể sử dụng cho việc cập nhật phần mềm hệ thống của TV?

Các thiết bị lưu trữ USB được khuyến nghị để có thể sử dụng cho việc cập nhật phần mềm hệ thống của TV.

  Dưới đây là danh sách các thiết bị lưu trữ Sony Micro Vault® USB có thể sử dụng cho việc cập nhật phần mềm hệ thống của TV.

  QUAN TRỌNG: Thiết bị lưu trữ USB phải được định dạng lại sang hệ thống tập tin FAT32 TRƯỚC KHI bạn sao chép tập tin cập nhật vào. Đến hướng dẫn định dạng lại thiết bị sang FAT32.

  • USM256H
  • USM512H
  • USM1GH
  • USM2GH
  • USM4GH
  • USM8GH
  • USM1GHX
  • USM2GHX
  • USM1GLX
  • USM2GLX
  • USM4GLX
  • USM8GLX
  • USM16GLX
  • USM1GL
  • USM2GL
  • USM4GL
  • USM8GL
  • USM16GL
  • USM1GJ
  • USM2GJ
  • USM4GJ
  • USM8GJ
  • USM4GLX(A)
  • USM8GLX(A)
  • USM16GLX(A)
  • USM32GLX(A)
  • USM4GN
  • USM8GN
  • USM16GN
  • USM32GN

  Lưu ý: Tất cả các loại máy không sẵn có ở tất cả các khu vực. Xem thêm thông tin tại đây.

  Đầu trang

  Cách định dạng USB sang FAT32

  Để sử dụng USB cho việc cập nhật, bạn phải định dạng thiết bị sang hệ thống tập tin FAT32.

  CẢNH BÁO: Định dạng USB sẽ xóa tất cả nội dung trên thiết bị.

  Thực hiện theo các bước dưới đây để định dạng lại USB sang FAT32.
  Lưu ý: Các bước này có thể khác nhau tùy từng hệ điều hành.

  Với hệ điều hành Windows: 

  1. Kết nối USB với máy tính.
  2. Nhấp Start rồi nhấp "My Computer."
  3. Trong cửa sổ "My Computer", nhấp phải vào biểu tượng ổ đĩa đại diện cho USB.
  4. Từ menu, nhấp "Format...."
  5. Trong cửa sổ "FORMAT device name (drive letter)", dưới "File system," nhấp mũi tên thả xuống (drop-down) và chọn FAT32 rồi nhấp nút Start.
  6. Tại thông báo "WARNING...", nhấp "OK" để tiếp tục.
   QUAN TRỌNG: Định dạng thẻ nhớ SD sẽ xóa tất cả nội dung trên thẻ. 
  7. Tại thông báo "Format Complete", nhấp "OK".
  8. Nhấp nút Close để đóng cửa sổ "FORMAT device name (drive letter)".
  9. Nhấp X ở góc trên cùng bên phải để đóng cửa sổ "My Computer".

  Với Mac OS: 

  1. Kết nối USB với máy tính.
  2. Mở Disk Utility.
  3. Nhấp chọn USB ở khung bên trái.
  4. Nhấp để đổi sang thẻ Erase.
  5. Trong hộp lựa chọn "Volume Format:", nhấp "MS-DOS File System".
  6. Nhấp nút "Erase".
  7. Tại hộp thoại xác nhận, nhấp nút "Erase".
  8. Đóng cửa sổ Disk Utility.