ID bài viết : 00225349 / Sửa lần cuối : 14/04/2020

Kiểm tra xem bạn có chọn đúng ngõ ra âm thanh không:

    Kiểm tra xem bạn có chọn đúng ngõ ra âm thanh không
    Nhấn HOME trên điều khiển từ xa và chọn Settings (Cài đặt) > Sound (Âm thanh) (hoặc AV setup (Thiết lập AV)) và đảm bảo bạn đã chọn ngõ ra âm thanh là [TV speakers] (Loa Tivi) mà không phải là [Audio system] (Hệ thống âm thanh)

    Sự cố có được khắc phục không?

    Sự cố đã được khắc phục Không, chuyển đến bước tiếp theo


    ❮ Quay lại | Duyệt tìm ▤