ID bài viết : 00225349 / Sửa lần cuối : 09/09/2019

Kiểm tra xem bạn có chọn đúng ngõ ra âm thanh không:

  • Nhấn HOME trên điều khiển từ xa và chọn Settings > Sound (Cài đặt > Âm thanh) (hoặc AV setup (Thiết lập AV)) và đảm bảo bạn đã chọn ngõ ra âm thanh là [TV speakers] (Loa Tivi) mà không phải là [Audio system] (Hệ thống âm thanh)

  Sự cố có được khắc phục không?

  Không, chuyển đến bước tiếp theo

   

   

  Quay lại Menu chính