ID bài viết : 00225384 / Sửa lần cuối : 21/08/2020

Có thể kích hoạt chức năng ON Timer (Hẹn giờ bật):

  Có thể kích hoạt chức năng ON Timer (Hẹn giờ bật):

  Android TV

  Tivi không phải Android TV

  Tắt On timer (Hẹn giờ bật).

  Đối với Android TV

  Đối với Tivi không phải Android TV


  Dành riêng cho người dùng Android TV của Sony:

  • Thiết lập cài đặt Auto TV on (Tự động bật Tivi) hoặc TV auto power on (Tự động bật nguồn Tivi) của BRAVIA Sync settings (Cài đặt BRAVIA Sync) thành Off (Tắt)
  • Trong trường hợp bạn đã bật chức năng Daydream (Mơ màng), nếu không có thao tác điều khiển nào trong một khoảng thời gian nhất định thì chế độ bảo vệ màn hình sẽ khởi động để bảo vệ màn hình Tivi không bị bóng mờ
   • Để tắt Daydream (Mơ màng), hãy làm theo các bước dưới đây:
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa
   2. Chọn Settings (Cài đặt)
   3. Chọn Daydream (Mơ màng) trong danh mục TV (Tivi)
   4. Chọn When to sleep (Khi ngủ)
   5. Đặt thành Never (Không đặt)

  Sự cố có được khắc phục không?

  Sự cố đã được khắc phục Không, chuyển đến bước tiếp theo


  ❮ Quay lại | Duyệt tìm ▤