ID bài viết : 00225387 / Sửa lần cuối : 21/08/2020

Màn hình có thể bị tắt do chức năng Sleep timer (Hẹn giờ ngủ) hoặc Idle TV standby (Dừng TV ở chế độ chờ)

  Màn hình có thể bị tắt do chức năng Sleep timer (Hẹn giờ ngủ) hoặc Idle TV standby (Dừng TV ở chế độ chờ)

  Màn hình Tivi trắng trơn

  • Đặt Sleep Timer (Hẹn giờ ngủ) thành Off (Tắt):
  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa
  2. Chọn Timers (Bộ hẹn giờ) trong danh mục Settings (Cài đặt)
  3. Chọn Sleep timer (Hẹn giờ ngủ)
  4. Đặt thành Off (Tắt)
  • Đặt Idle TV standby (Dừng TV ở chế độ chờ) thành Off (Tắt):
  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa
  2. Chọn Settings (Cài đặt)
  3. Chọn Power / Eco (Nguồn / Tiết kiệm năng lượng)
  4. Chọn Idle TV standby (Dừng TV ở chế độ chờ)
  5. Đặt thành Off (Tắt)

  Sự cố có được khắc phục không?

  Sự cố đã được khắc phục Không, chuyển đến bước tiếp theo


  ❮ Quay lại | Duyệt tìm ▤