ID bài viết : 00162958 / Sửa lần cuối : 28/12/2020In

Không thể thực hiện kết nối Chia sẻ màn hình mới khi thiết bị Chia sẻ màn hình khác được kết nối với Tivi.

  Một số thiết bị Chia sẻ màn hình chặn kết nối từ các thiết bị mới.

  Để khắc phục sự cố này, trước tiên hãy ngắt kết nối thiết bị Chia sẻ màn hình bằng cách nhấn nút Return (Trở lại) trên điều khiển từ xa trong khi Chia sẻ màn hình và chọn YES (CÓ) khi được hỏi “Are you sure you want to close Screen Mirroring (Bạn có chắc chắn muốn đóng Chia sẻ màn hình không).

  Sau đó thực hiện kết nối với thiết bị mới bằng chức năng Screen Mirroring (Chia sẻ màn hình).

  1. Nhấn nút Input (Ngõ vào) trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Screen Mirroring (Chia sẻ màn hình).
  3. Cho phép thiết bị tìm kiếm tên BRAVIA và chọn BRAVIA để bật kết nối.
  4. Nếu được hỏi, hãy chấp nhận đăng ký trong Tivi.
  5. Khi thiết bị được kết nối với Tivi, màn hình hiển thị trên thiết bị cũng sẽ được hiển thị trên Tivi.


  LƯU Ý: Chất lượng video có thể bị suy giảm do các yếu tố gây nhiễu của môi trường.