ID bài viết : 00197003 / Sửa lần cuối : 12/07/2021

Các giải pháp để truy cập YouTube - WiFi Direct, Chia sẻ một chạm/Chia sẻ màn hình, Lồng nhạc, Phát từ xa và PS3/PS4

  Kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2015, ứng dụng YouTube của Google sẽ không được hỗ trợ trên một số sản phẩm của Sony nữa. Bạn có thể tìm hiểu thêm qua tuyên bố chính thức này của Google.

  Rất tiếc, chúng tôi không thể đưa ra giải pháp cho việc kết thúc dịch vụ này đối với những mẫu máy bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều cách để bạn thưởng thức nội dung trên YouTube.

  Dưới đây là một vài giải pháp/phương pháp khác nhau mà bạn có thể sử dụng để truy cập YouTube. Hãy chọn Câu hỏi thường gặp phù hợp được thiết bị hiện thời của bạn hỗ trợ từ danh sách các tùy chọn dưới đây:

  Hỗ trợ HDMI cho máy tính
  Làm cách nào để phát nội dung từ máy tính lên Tivi?
   Kết nối máy tính
  Wi-Fi Direct - Câu hỏi thường gặp

  Wi-Fi Direct dành cho Android: Các thiết bị điện thoại thông minh và máy tính bảng
  Cách kết nối với Tivi bằng thiết bị Android có tính năng Wi-Fi Direct.

  Wi-Fi Direct dành cho iOS: iPhone và iPad
  Cách sử dụng tính năng Wi-Fi Direct trên Tivi bằng thiết bị di động iPhone.

  Wi-Fi Direct cho máy tính Windows
  Làm cách nào để phát nội dung từ máy tính lên Tivi?

  Cách kết nối Tivi và máy tính qua KHÓA Wi-Fi Direct, Truy cập được bảo vệ qua Wi-Fi (WPA)?
  Cách kết nối Tivi và máy tính qua Wi-Fi Direct, Thiết lập được bảo vệ qua Wi-Fi (WPS) PBC?

  Chia sẻ một chạm/Chia sẻ màn hình dành cho Android: Các thiết bị điện thoại thông minh và máy tính bảng
  Chia sẻ màn hình là gì?

  Chia sẻ một chạm là gì?
  Cách sử dụng chia sẻ một chạm.
  Cách phát lại nội dung được lưu trữ trong điện thoại thông minh Xperia trên màn hình Tivi.

   Chia sẻ màn hình
  Hỗ trợ PS3/PS4 YouTube
  Ứng dụng YouTube trên PS3
  Ứng dụng YouTube trên PS4
   Kết nối Playstation

  LƯU Ý: YouTube và logo YouTube là nhãn hiệu đã đăng ký của Google Inc.