ID bài viết : 00269086 / Sửa lần cuối : 19/09/2023In

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤM DỨT CẬP NHẬT PHẦN MỀM CHO MỘT SỐ MẪU TIVI (TV) NHẤT ĐỊNH – CẬP NHẬT VÀO NGÀY 21.09.2023

    Kính gửi Quý Khách Hàng,


    Chúng tôi xin thông báo dịch vụ tải xuống các bản cập nhật phần mềm sẽ kết thúc kể từ ngày 29/09/2023 cho một số mẫu TV.

    Nếu Quý khách hiện đang sử dụng một trong các mẫu máy thuộc danh sách ảnh hưởng và chưa được cập nhật lên phiên bản mới nhất như đã được cập nhật trên trang web Hỗ trợ của Sony, vui lòng tải xuống phần mềm từ trang web Hỗ trợ của Sony trước ngày nêu trên.

    Để xem các mẫu TV bị ảnh hưởng, vui lòng nhấp vào đây.