ID bài viết : 00225322 / Sửa lần cuối : 21/08/2020In

Đèn LED của Tivi sẽ thay đổi tùy theo trạng thái hiện tại

  Cách khôi phục Android TV về cài đặt gốc

  Đèn LED ở mặt trước của Tivi sẽ đổi màu tùy theo tình huống.

  Vui lòng tham khảo Các đèn ở dưới cùng của màn hình có ý nghĩa gì?

  Sự cố có được khắc phục không?

  Sự cố đã được khắc phục Không, chuyển đến bước tiếp theo


  ❮ Quay lại | Duyệt tìm ▤