ID bài viết : 00225386 / Sửa lần cuối : 28/04/2022In

Sắp xếp các kênh Tivi theo cách thủ công

  Sắp xếp các kênh Tivi theo cách thủ công

  Cách sắp xếp các kênh Tivi theo cách thủ công

  Đối với Android TV™ và Google TV™

  1. Mở màn hình Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
  2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Channels & Inputs (Kênh & Ngõ vào) → Channels (Kênh) → Channel list edit (Chỉnh sửa danh sách kênh).*
   • Chọn Watching TV (Tivi đang xem) → Channels (Kênh) → Channel list edit (Chỉnh sửa danh sách kênh).*
   • Chọn Watching TV (Tivi đang xem) → Channels (Kênh) → Channel setup (Thiết lập kênh) → Digital setup (Thiết lập kỹ thuật số) → Digital Tuning (Tự động dò kênh) (hoặc Satellite setup (Thiết lập vệ tinh)) → Program List edit (Chỉnh sửa danh sách chương trình) (hoặc Satellite Programme List edit (Chỉnh sửa danh sách chương trình vệ tinh).)
   • Chọn Watching TV (Tivi đang xem) → Channels (Kênh) → Channel setup (Thiết lập kênh) → Analogue setup (Thiết lập analog) → Programme sorting (Sắp xếp chương trình).
   • Chọn Channel setup (Thiết lập kênh) → Digital setup (Thiết lập kỹ thuật số) → Digital Tuning (Tự động dò kênh) (hoặc Satellite setup (Thiết lập vệ tinh)) → Program List edit (Chỉnh sửa danh sách chương trình) (hoặc Satellite Programme List edit (Chỉnh sửa danh sách chương trình vệ tinh).)
   *Nếu sau khi chọn Channel list edit (Chỉnh sửa danh sách kênh) mà có nhiều mục xuất hiện thì hãy chọn mục bạn muốn chỉnh sửa.
  3. Chọn kênh bạn muốn chuyển sang vị trí mới.
  4. Chọn vị trí mới mà bạn muốn di chuyển kênh đã chọn đến đó.
  5. Nếu tùy chọn được hiển thị, hãy chọn Done (Xong) để áp dụng các thay đổi.

  Đối với các mẫu Tivi không phải Android TV và Google TV

  1. Trên điều khiển từ xa, nhấn nút HOME, MENU, hoặc i+.
  2. Đến phần Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Digital Program Sorting (Sắp xếp chương trình kỹ thuật số).
  4. Chọn Program List edit (Chỉnh sửa danh sách chương trình) (hoặc Satellite Programme List edit (Chỉnh sửa danh sách chương trình vệ tinh)).
  5. Nhập số kênh mà bạn muốn chuyển sang vị trí mới (ví dụ như 032) và nhấn OK.
  6. Trên điều khiển từ xa, bằng cách sử dụng các nút mũi tên LÊNXUỐNG, di chuyển đến kênh đã chọn đến số chương trình bạn chọn, ví dụ: 001 và xác nhận bằng cách nhấn OK.

  Sự cố có được khắc phục không?

  Sự cố đã được khắc phục Không, chuyển đến bước tiếp theo


  ❮ Quay lại | Duyệt tìm ▤