ID bài viết : 00225359 / Sửa lần cuối : 06/07/2023In

Tivi của tôi đang gặp sự cố về màn hình hoặc hình ảnh.

    Tôi đang gặp sự cố sau đây:

    Sự cố về màn hình

    Sự cố về hình ảnh

    Sự cố khác


    ❮ Quay lại | Duyệt tìm ▤