ID bài viết : 00072402 / Sửa lần cuối : 21/08/2018In

Tôi có thể thay đổi màu sắc Đèn LED rọi sáng của Tivi không.

Khả năng thay đổi màu Đèn LED rọi sáng

    Bạn không thể thay đổi màu Đèn LED rọi sáng của tivi.