ID bài viết : 00204368 / Sửa lần cuối : 26/11/2018

Cách sử dụng các ứng dụng Album, Video, Nhạc hoặc Chia sẻ ảnh và Cách khắc phục sự cố

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Bài viết này cung cấp thông tin về cách thiết lập các ứng dụng Album, Video hoặc Chia sẻ ảnh và cách khắc phục sự cố.

Ứng dụng Album

Ứng dụng Nhạc

Ứng dụng Video

Ứng dụng Chia sẻ ảnh