ID bài viết : 00091468 / Sửa lần cuối : 09/10/2018

Không thể kết nối BRAVIA TV với Internet: cách thực hiện chẩn đoán mạng.

Không thể kết nối BRAVIA TV với Wi-Fi / mạng có dây.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Chọn Tivi của bạn và tham khảo cách khắc phục sự cố thích hợp.

ẢnhẢnh

 Android TV

Không phải Android TV