ID bài viết : 00239548 / Sửa lần cuối : 26/08/2021

[VIDEO] Khắc phục sự cố điều khiển từ xa

    Điều khiển từ xa không có phản hồi?
    Dưới đây là 2 bước đơn giản để khắc phục sự cố điều khiển từ xa

    Hướng dẫn:
    Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube