ID bài viết : 00229782 / Sửa lần cuối : 15/06/2021

Không có âm thanh phát ra từ loa Sound Bar được kết nối với Tivi qua HDMI (ARC) khi chức năng Control for HDMI (Điều khiển cho HDMI) bị tắt.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Khi chức năng Control for HDMI (Điều khiển cho HDMI) bị tắt thì tùy theo mẫu Tivi của bạn mà loa Sound Bar có thể phát ra âm thanh hoặc không. Trong trường hợp này, hãy làm theo các bước sau đây để bật chức năng Control for HDMI (Điều khiển cho HDMI):

  • HT-X8500

  • HT-S350/SD35

  • HT-G700

  • HT-S20R/40R

  LƯU Ý: Nếu bạn muốn phát âm thanh mà không muốn sử dụng chức năng Control for HDMI (Điều khiển cho HDMI), hãy kết nối Tivi và loa Sound Bar bằng cả cáp HDMI và cáp kỹ thuật số quang học.

  Sơ đồ kết nối

  1. Cáp HDMI
  2. Cáp kỹ thuật số quang học
  3. Giắc cắm HDMI IN trên Tivi
  4. Giắc cắm Optical Digital Out trên Tivi
  5. Giắc cắm HDMI OUT trên Sound Bar
  6. Giắc cắm TV IN (OPTICAL) trên Sound Bar

  Để biết chi tiết, hãy tham khảo phần Connecting with a TV (Kết nối với Tivi) trong Startup Guide (Hướng dẫn khởi động) cho loa Sound Bar của bạn.