ID bài viết : 00226609 / Sửa lần cuối : 06/04/2021

Hướng dẫn tương tác dành cho Sony Smart TV 2019

  Biểu ngữ tương tác

  Tận dụng Tivi tối đa thông qua Hướng dẫn tương tác dành cho Tivi của Sony

  Tìm hiểu cách thiết lập kênh kỹ thuật số, lập cấu hình Wi-Fi, sử dụng tính năng Chia sẻ màn hình và nhiều hơn nữa.

  Hãy nhấp vào Hướng dẫn Tivi tương tác để khám phá các chức năng mới mà bạn chưa biết đến trên Tivi Sony!

  QUAN TRỌNG: Hướng dẫn tương tác dành cho Tivi này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu sử dụng hướng dẫn này.


  Các bước thực hiện

  Hướng dẫn sử dụng

  Quy trình này bao gồm 2 bước rất dễ thực hiện.

  1) Chọn chủ đề của bạn
  2) Xem qua hoặc in ra các bước trong hướng dẫn

  Hãy bắt đầu dùng ngay!

  Các chức năng Tivi

  Các chức năng Tivi

  Hãy xem qua các chủ đề dành cho Tivi của bạn để giúp bạn bắt đầu:

  [ - ] Top 10

  [ - ] Bắt đầu/Cài đặt kênh

  [ - ] Ứng dụng / Chia sẻ màn hình

  [ - ] Cài đặt hình ảnh

  [ - ] Cài đặt âm thanh

  [ - ] Cài đặt mạng

  [ - ] USB

  [ - ] Hệ thống

  [ - ] Hỗ trợ

  Dòng sản phẩm áp dụng:

  X7000G
  X7002G
  X7007G
  X660G
  X667G
  W672G
  W660G
  W617G
  W610G