ID bài viết : 00206189 / Sửa lần cuối : 02/04/2020

Chấm xúc giác trên điều khiển từ xa Tivi

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết này.

    Điều khiển từ xa của Tivi có các chấm xúc giác trên các nút PLAY (PHÁT), AUDIO (ÂM THANH), numerical 5 (số 5) và Channel Up (Kênh trên) (trừ khi điều khiển từ xa không có các nút tương ứng này) để giúp bạn dễ dàng xác định vị trí các nút cần tìm mà không cần nhìn.

    Ví dụ: nút Channel (Kênh) và Volume (Âm lượng) có hình dạng như nhau, nhưng bạn có thể phân biệt hai nút này vì nút Channel Up (Kênh trên) có chấm xúc giác.