ID bài viết : 00139383 / Sửa lần cuối : 27/12/2017

Cách kết nối Tivi với máy tính Windows 8 bằng chế độ Wi-Fi Direct?

  Để gửi nội dung từ máy tính chạy hệ điều hành Windows 8 trực tiếp sang Tivi qua kết nối Wi-Fi mà không cần bộ định tuyến không dây, hãy làm theo các bước sau.

  1. Khi màn hình chờ cho Wi-Fi Direct Mode (Chế độ Wi-Fi Direct) hiển thị, hãy nhấn nút OPTIONS (TÙY CHỌN) trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Manual (Thủ công).
  3. Chọn Other Methods (Phương pháp khác).
  4. Nhập mã SSID và WPA chính xác được hiển thị trên Tivi trênmáy tính. Mã SSID và WPA phân biệt chữ hoa chữ thường, vì vậy hãy cẩn thận để nhập chính xác khi mã xuất hiện.

  Sau khi thiết lập xong kết nối Wi-Fi giữa hai thiết bị, Tivi sẽ được hiển thị trên nút Device (Thiết bị) hoặc nút Play To (Phát ra) của máy tính.