ID bài viết : 00091155 / Sửa lần cuối : 11/04/2018

Lỗi: 2200 xuất hiện trên Tivi khi cố gắng truy cập kết nối mạng.

Lỗi: 2200 xuất hiện trên TV khi cố gắng truy cập vào kết nối mạng

  Lỗi này được hiển thị khi bạn không thể kết nối vào internet hoặc tín hiệu Internet bị mất.

  Các trường hợp góp phần gây ra lỗi này bao gồm lưu lượng kết nối mạng nội bộ cao và nhiễu từ các thiết bị điện tử khác.

  Nếu bạn đang sử dụng kết nối không dây, kết nối Tivi trực tiếp với bộ định tuyến hoặc modem qua cáp Ethernet có thể khắc phục được lỗi này.

  Làm theo các bước để tiếp tục khắc phục sự cố này.

  LƯU Ý: Bởi vì từng bước trong số những bước này là một giải pháp có thể khắc phục được sự cố, hãy kiểm tra trạng thái kết nối mạng sau khi hoàn thành từng bước. Đây là quy trình chung, vì vậy menu của Tivi có thể trông hơi khác so với menu dưới đây.

  1. Tắt nguồn bộ định tuyến hoặc modem trong 1 phút rồi bật lại. QUAN TRỌNG: Đợi ít nhất 5 phút sau chu kỳ cấp điện rồi mới kiểm tra trạng thái kết nối Internet.

  2. Tắt dây nguồn AC của Tivi trong 1 phút và bật lại.

  3. Kiểm tra kết nối mạng với Tivi để xác nhận rằng trạng thái mạng vẫn OK (bình thường). Có thể thực hiện việc này bằng cách nhấn nút HOME từ điều khiển từ xa đi kèm và chọn Settings (Cài đặt) > Network (Mạng) > NetworkSet-up (Thiết lập mạng) > View Network setting and status (Xem cài đặt và trạng thái mạng) > Check Connections (Kiểm tra kết nối) > Chọn Yes (Có). Nếu kết quả kiểm tra kết nối đã thực hiện không hiển thị OK, hãy làm theo các bước khắc phục sự cố bổ sung sau đây .

  4. Chức năng Lặp lại thiết lập mạng. Kết nối Internet được kiểm tra trong quá trình Thiết lập mạng và các sự cố với địa chỉ IP cũ hoặc không chính xác sẽ được khắc phục.

  5. Nếu phiên bản phần mềm của Tivi đã cũ, vấn đề có thể được cải thiện bằng cách cập nhật phần mềm lên phiên bản mới nhất. Tham khảo:

   Cách cập nhật phần mềm.


  6. Khôi phục Tivi về cài đặt gốc. Tham khảo:

   Cách khôi phục Tivi về cài đặt gốc.

   LƯU Ý: Sau khi khôi phục Tivi về cài đặt gốc, bạn cần phải thiết lập lại giao tiếp mạng không dây/có dây. Để biết cách thiết lập cài đặt mạng, hãy xem phần dưới đây.

   Cách kết nối BRAVIA TV với mạng qua kết nối có dây. 
   Cách kết nối BRAVIA TV với mạng bằng kết nối không dây.


  7. Nếu firmware của bộ định tuyến đã cũ, vấn đề có thể được cải thiện bằng cách cập nhật lên phiên bản firmware mới nhất.

   LƯU Ý: Để biết chi tiết về cách cập nhật bộ định tuyến, hãy liên hệ với nhà sản xuất bộ định tuyến.


  8. Thay đổi Máy chủ tên miền (DNS) mặc định thành một DNS chung.
   1. Sử dụng điều khiển từ xa đi kèm, nhấn nút Home.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Network (Mạng).
   4. Nhấn nút Enter.
   5. Chọn Network Settings (Cài đặt mạng).
   6. Chọn Wired/Wireless Setup (Thiết lập có dây/không dây).
   7. Chọn Custom (Tùy chỉnh) hoặc Enter Manually (Nhập thủ công).
   8. Nhập IP Address (Địa chỉ IP).

    LƯU Ý: Địa chỉ IP (Giao thức Internet) do bộ định tuyến cung cấp và có thể tìm bằng máy tính. Hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm bộ định tuyến hoặc liên hệ với nhà sản xuất bộ định tuyến để biết thêm thông tin.

   9. Nhập một trong các số DNS chung sau đây: 4.2.2.2 hoặc 8.8.8.8

  LƯU Ý: Sử dụng DNS chung có thể cải thiện được tốc độ định tuyến Internet và giúp khắc phục sự cố này. Tuy nhiên, bạn nên ghi lại thông số DNS mặc định để tham khảo sau này.

  QUAN TRỌNG:

  • Bạn cần phải thực hiện chức năng Refresh Internet content function (Làm mới nội dung Internet) sau khi mạng hoạt động để nhận được tất cả nội dung Internet. Có thể thực hiện việc này bằng cách nhấn nút Home trên điều khiển từ xa đi kèm và chọn Settings > Network > (Cài đặt > Mạng) Refresh Internet Content (Làm mới nội dung Internet).
  • Cần có tốc độ kết nối Internet từ 2.5 Mbp trở lên để lập trình độ nét chuẩn (SD).
  • Cần có tốc độ kết nối Internet từ 10 Mbp trở lên để lập trình độ phân giải cao (HD).