ID bài viết : 00151631 / Sửa lần cuối : 15/09/2016

Làm thế nào để hiển thị bàn phím trên điện thoại thông minh đã kết nối bằng cách sử dụng ứng dụng Video & TV SideView?

    Làm thế nào để hiển thị bàn phím trên điện thoại thông minh đã kết nối bằng cách sử dụng ứng dụng Video & TV SideView?

    Thực hiện các bước sau:

    1. Sử dụng điện thoại thông minh của bạn, truy cập vào ứng dụng Video & TV SideView.
    2. Chọn Remote.
    3. Chọn biểu tượng phần mềm bàn phím ở góc trên bên phải của màn hình Remote.