ID bài viết : 00189222 / Sửa lần cuối : 26/12/2017

Cách thiết lập lại hoặc Khôi phục cài đặt gốc trên Tivi (trừ Android TV)

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

QUAN TRỌNG: Giải pháp này được áp dụng cho BRAVIA TV không phải Android TV. Để biết chi tiết về cách thiết lập lại Android TV, hãy tham khảo Cách thiết lập lại hoặc Khôi phục cài đặt gốc trên Android TV .

Việc thiết lập lại Tivi được thực hiện nhằm khôi phục lại Tivi khi không hoạt động bình thường. Có hai phương pháp sau đây, tùy theo tình trạng và triệu chứng trên Tivi của bạn, hãy chọn phương pháp thiết lập thích hợp.

 1. Bước 1 (Thiết lập lại nguồn điện):
  Nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra khi thao tác với Tivi, trước tiên hãy tiến hành Thiết lập lại nguồn điện và kiểm tra xem sự cố có được khắc phục không.

  Làm thế nào để thực hiện khởi tạo nguồn điện trên TV Sony ®.

 2. Bước 2 (Khôi phục cài đặt gốc):
  Nếu Thiết lập lại nguồn điện ở Bước 1 không khắc phục được sự cố, hãy thử Khôi phục cài đặt gốc.

  CẢNH BÁO ĐỐI VỚI TIVI LCD VÀ PLASMA: Quy trình này sẽ đặt lại cài đặt hiệu chỉnh video của Tivi.

  Hướng dẫn thiết lập lại TV về cấu hình xuất xưởng.