ID bài viết : 00197366 / Sửa lần cuối : 23/04/2019

Câu hỏi thường gặp về tính năng ARC (Audio Return Channel) của BRAVIA TV