ID bài viết : 00137799 / Sửa lần cuối : 12/07/2018

Các bước khắc phục sự cố để định vị các Kênh Mạng số 9 (9 Network Channels) mới.

  Các bước khắc phục sự cố để định vị 9 Kênh Mạng (9 Network Channels) mới.

  Gần đây Mạng số 9 đã thực hiện thay đổi các kênh của họ và trừ khi bạn đã tự động điều chỉnh các thiết lập, bạn có thể gặp khó khăn trong việc định vị chúng. Để xác định vị trí các kênh mà bạn sẽ cần phải điều chỉnh thiết lập, quá trình có thể mất thời gian lâu hơn 5 phút.

  Làm theo các bước sau đây dành cho TV ANDROID:

  1. Nhấn nút [HOME] trên điều khiển từ xa.

   Android - Home
  2. Đi đến menu Thiết lập (Settings), dược đặt phía dưới màn hình Home.
   Remote directions

  3. Chọn SettingsChannel SetupDigital SetupDigital TuningDigital Auto Tuning.

  4. Khi được hỏi "Do you want to start Auto Tuning?", chọn Yes.

  Thực hiện các bước sau đây đối với các dòng máy khác:

  1. Nhấn nút [MENU] hoặc [HOME] trên điều khiển từ xa.

  2. Chọn một trong các tùy chọn sau đây để phù hợp nhất với cấu trúc thấy trên TV của bạn:

   Tùy chọn A
   Sử dụng các nút mũi tên trên điều khiển của bạn để chọn SettingsDigital set-upDigital Auto Tuning.

   Tùy chọn B
   Sử dụng các nút mũi tên trên điều khiển để chọn SettingsSystem Settings or Set-upChannel set-upDigital set-upDigital Auto Tuning.

  3. Khi được hỏi Do you want to start Auto Tuning?, chọn Yes hoặc OK.

  Lưu ý: Tùy theo thiết lập TV của bạn, tên của menu có thể hơi khác nhau.

  Trong cả hai trường hợp, TV sẽ quét lại tất cả các kênh truyền hình hiện có và cập nhật sanh sách kênh.

  Thay đổi các kênh như sau đây:

  Tên kênh cũ

  Số kênh hiển thị

  Tên kênh mới

  Nine Sydney

  9

  Channel Nine Sydney

  GEM

  90

  9HD

  -

  91

  Channel Nine Sydney

  -

  92

  9Gem

  -

  93

  9Go!

  Extra

  94

  9Life

  Extra 2

  95

  Extra

  Go!

  99

  9Go!