ID bài viết : 00229782 / Sửa lần cuối : 18/07/2019

Loa soundbar không phát ra âm thanh dù được kết nối với cổng HDMI ARC của Tivi khi chức năng Control for HDMI (Điều khiển cho HDMI) tắt

  Khi chức năng Control for HDMI (Điều khiển cho HDMI) bị tắt thì tùy theo mẫu Tivi của bạn mà loa Sound Bar có thể phát ra âm thanh hoặc không.
  Nếu không có âm thanh phát ra, hãy bật chức năng Control for HDMI (Điều khiển cho HDMI) theo quy trình sau đây: Nhấn và giữ nút VOICE (GIỌNG NÓI) của điều khiển từ xa trong 5 giây.

  Kiểm tra trạng thái của đèn báo như sau:

  HT-X8500

  • Khi chức năng Control for HDMI (Điều khiển cho HDMI) bật, các đèn báo HDMIBLUETOOTH sẽ nhấp nháy.
  • Khi chức năng Control for HDMI (Điều khiển cho HDMI) tắt, các đèn báo Dolby ATMOSDTS:X sẽ nhấp nháy.

  HT-S350/SD35

  • Khi chức năng Control for HDMI (Điều khiển cho HDMI) bật, đèn báo BLUETOOTH sẽ nhấp nháy 2 lần.
  • Khi chức năng Control for HDMI (Điều khiển cho HDMI) tắt, đèn báo BLUETOOTH sẽ nhấp nháy 1 lần.

  LƯU Ý: Nếu bạn muốn phát âm thanh mà không muốn sử dụng chức năng Control for HDMI (Điều khiển cho HDMI), hãy kết nối Tivi và Sound Bar bằng cả cáp HDMI và cáp kỹ thuật số quang học.

  Sơ đồ kết nối của Tivi và Sound Bar

  1. Cáp HDMI
  2. Cáp kỹ thuật số quang học
  3. Giắc cắm HDMI IN trên Tivi
  4. Giắc cắm Optical Digital Out trên Tivi
  5. Giắc cắm HDMI OUT trên Sound Bar
  6. Giắc cắm TV IN (OPTICAL) trên Sound Bar

  Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo phần Connecting with a TV (Kết nối với Tivi) trong Startup Guide (Hướng dẫn khởi động) của Sound Bar.