ID bài viết : 00182407 / Sửa lần cuối : 16/08/2017

Thông báo về việc phục hồi lại dịch vụ TV SideView

  2014-03-19

  Cảm ơn bạn đã sử dụng phần mềm TV SideView

  Từ 12 tháng 3 năm 2014, một số tính năng dịch vụ đã tạm thời bị ngừng. Tuy nhiên, những vấn đề này đã được phục hồi lại trong hôm nay. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì sự bất tiện này có thể đã gây ra.

  Nếu bạn vẫn gặp các vấn đề về cách sử dụng dịch vụ này, vui lòng truy cập trang "Trợ giúp".

  Xin vui lòng xem trang "Trợ giúp" tại đây.

  Cảm ơn sự kiên nhẫn của bạn, và tiếp tục sử dụng phần mềm TV SideView.