ID bài viết : 00170706 / Sửa lần cuối : 06/01/2021

Cách tắt hoặc thoát chế độ DEMO trên Tivi.

  Tính năng của BRAVIA TV được hiển thị ở trên cùng và dưới cùng màn hình.

  Cài đặt chế độ DEMO trên Tivi được nhà bán lẻ sử dụng để hiển thị các chức năng và tính năng của Tivi. Việc sử dụng cài đặt này sẽ hạn chế một số tính năng và chức năng thường được sử dụng tại nhà.

  Các bước để tắt chế độ DEMO sẽ khác nhau tùy theo thiết kế của Tivi. Nhấp vào liên kết mô tả đúng nhất Sony TV của bạn dưới đây:

  LƯU Ý:

  LƯU Ý: Có thể tìm thấy số mẫu máy của các dòng Tivi WxxxBXxxxB ở những chỗ sau đây:

  • Hình dán sản phẩm ở mặt sau của Tivi hoặc trên bao bì. Ví dụ có trong hình ảnh bên dưới.

   Trên bao bì của BRAVIA TV:
   Ảnh

   Trên BRAVIA TV:
   Ảnh
   [A]: Tên dòng sản phẩm
   * : Ví dụ
    
  • Phần Contact Sony (Liên hệ Sony) trong menu Settings (Cài đặt) của Tivi.

  Trường hợp cần hỗ trợ thêm, vui lòng Liên hệ.