ID bài viết : 00229285 / Sửa lần cuối : 28/10/2019

Không thể tìm thấy tập tin được lưu trữ trong thẻ SD của điện thoại di động kết nối qua USB ngay cả khi tìm kiếm từ menu Home của Tivi.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Vui lòng kiểm tra phần Sản phẩm áp dụng của bài viết này.

  Để sử dụng tính năng này, bạn phải có các điều kiện sau đây.

  • Điện thoại di động hỗ trợ chức năng Chế độ truyền phương tiện (MTP)
  • Bản cập nhật phần mềm (chỉ dành cho các mẫu 2017 và 2018): Cách cập nhật phần mềm

  LƯU Ý: Đối với các điện thoại di động tương thích khác ngoài Sony Xperia, tính năng tìm kiếm chỉ bao gồm những thư mục dưới đây:

  • DCIM
  • Tải xuống
  • Ảnh
  • Nhạc
  • Phim
  • Video

  Bài viết liên quan: Không thể phát hiện ảnh/video trên điện thoại di động thông qua kết nối USB.