ID bài viết : 00069221 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Có thể kết nối BRAVIA Smart Stick với bất kỳ TV nào phải không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Kết nối  BRAVIA Smart Stick với bất kỳ TV nào.


BRAVIA® Smart Stick với Google TV™ chỉ được hỗ trợ để sử dụng với một số TV Sony®.

Bên dưới là danh sách TV được hỗ trợ:

 • Dòng TV BRAVIA R 2013 
  • KDL-70R550A
  • KDL-60R550A
  • KDL-50R550A
  • KDL-70R520A
  • KDL-60R520A
  • KDL-50R450A
  • KDL-40R450A
  • KDL-32R400A
  • KDL-46R453A
 • Dòng TV BRAVIA S 2013
  • KDL-65S990A
 • Dòng TV BRAVIA W 2013
  • KDL-65W850A
  • KDL-55W900A
  • KDL-55W802A
  • KDL-47W802A
  • KDL-32W650A
 • Dòng TVBRAVIA W 2013
  • XBR-55X900A
  • XBR-65X850A
  • XBR-55X850A
 • LƯU Ý: Theo như hình ảnh dưới đây bạn có thể tìm thấy tên hàng loạt bằng cách nhìn vào số dòng máy.

 • Series in Model