ID bài viết : 00225320 / Sửa lần cuối : 25/03/2019

Hư hỏng vật lý

  Nếu Tivi của bạn đang bị hư hỏng vật lý (ví dụ như làm rơi Tivi, hư hỏng do chất lỏng, thao tác không đúng cách, v.v.), vui lòng xác nhận những điều dưới đây:

  Đặt lịch hẹn hỗ trợ dịch vụ

  Lưu ý: Hư hỏng vật lý không nằm trong phạm vi bảo hành tiêu chuẩn.

   

   

  Quay lại Menu chính