ID bài viết : 00225370 / Sửa lần cuối : 21/08/2020

Trên thực tế thì những âm thanh này là bình thường

  Trên thực tế thì những âm thanh này là bình thường
  • Tiếng nhiễu mà bạn nghe được đơn giản chỉ là kết quả của việc co giãn cơ học của một số phụ tùng bên trong Tivi của bạn. Bạn có thể nghe tiếng nhiễu trong suốt thời gian phát lại hoặc có thể nghe sau khi đã tắt nguồn thiết bị cả tiếng đồng hồ, hoặc khi bật Tivi lên trong môi trường lạnh.
  • Xin lưu ý rằng đây là hiện tượng bình thường và Sony không thể sửa chữa được.

  Sự cố có được khắc phục không?

  Sự cố đã được khắc phục Không, tôi muốn liên lạc với Bộ phận Hỗ trợ của Sony


  ❮ Quay lại | Duyệt tìm ▤