ID bài viết : 00225369 / Sửa lần cuối : 19/04/2020

Thử một trong các giải pháp khả thi sau đây:

  Thử một trong các giải pháp khả thi sau đây:
  • Chuyển kênh Tivi sang chương trình phát sóng khác. Nếu âm thanh được đồng bộ đúng thì sự cố xảy ra do âm thanh nguồn của chương trình mà bạn đang xem. Đây không phải là trục trặc âm thanh của Tivi
  • Thỉnh thoảng, các thiết bị bên ngoài được kết nối với Tivi chẳng hạn như bộ thu hoặc loa sound bar có một cài đặt cụ thể dùng để đồng bộ âm thanh. Vui lòng kiểm tra các cài đặt trên thiết bị bên ngoài của bạn. Nếu bạn không chắc thiết bị bên ngoài của bạn có tính năng này hay không, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng

  Sự cố có được khắc phục không?

  Sự cố đã được khắc phục Không, chuyển đến bước tiếp theo


  ❮ Quay lại | Duyệt tìm ▤