ID bài viết : 00139372 / Sửa lần cuối : 25/07/2019

Sự khác nhau giữa đầu ra âm thanh CỐ ĐỊNH và BIẾN ĐỔI là gì?

  Cài đặt đầu ra âm thanh là FIXED (CỐ ĐỊNH) hoặc VARIABLE (BIẾN ĐỔI) sẽ thay đổi cách âm thanh được truyền qua giắc cắm AUDIO OUT (NGÕ RA ÂM THANH) của Tivi.

  • FIXED (CỐ ĐỊNH):Khi cài đặt này được chọn, âm thanh của Tivi qua giắc cắm AUDIO OUT (NGÕ RA ÂM THANH) không thay đổi khi sử dụng các nút âm lượng trên điều khiển từ xa của Tivi. Âm thanh được cố định ở một mức.
  • VARIABLE (BIẾN ĐỔI): Khi cài đặt này được chọn, âm thanh của Tivi qua giắc cắm AUDIO OUT (NGÕ RA ÂM THANH) sẽ thay đổi khi sử dụng các nút âm lượng trên điều khiển từ xa của Tivi. Âm thanh sẽ biến đổi dựa vào tín hiệu được gửi từ điều khiển từ xa của Tivi.

  Các bước thiết lập ngõ ra âm thanh trên mẫu Android TV™:

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Sound (Âm thanh).
  4. Chọn Headphone/Audio out (Tai nghe/Ngõ ra âm thanh).
  5. Chọn Audio out (Fixed) (Ngõ ra âm thanh (Cố định)) hoặc Audio out (Variable) (Ngõ ra âm thanh (Biến đổi)), sau đó chọn OK.

  LƯU Ý:

  • Ngắt kết nối tai nghe khỏi AUDIO OUT (NGÕ RA ÂM THANH) trước khi thay đổi cài đặt.
  • Quy trình có thể hơi khác tùy thuộc vào mẫu Tivi của bạn. Nếu cần có thông tin dành riêng cho mẫu máy, hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn đi kèm với Tivi.